persmaugti

persmaugti
1 pérsmaugti tr. 1. L, Rtr, Š, NdŽ aplink įveržti, įsmaugti: Pársmaugtas bitinėlis, t. y. par vidurį laibas J. Merginos per liemenį pérsmaugtos Gs. Aš labai pársmaugta – kaip skruzdėlė Krč. Virvagaliu pérsmaugė pusiau Dglš. Jo noselė pérsmaugta Ob. Dagilių galvelės pailgos, vidury persmaugtos . [Piliakalnis] per vidurį lyg persmaugtas išrodo LTI179. | refl. Rtr, NdŽ: Ana visada pérsismaugus [diržu] kaip skruzdėlė Ktk. Vaikšto pérsismaugę kaip vapsvos Ds. Atvažiuoja, būdavo, vis pérsismaugus skarelyte Kp. Bebėgdama [skruzdėlė] net patrūko – užtat ir dabar persismaugus LTsIV450. ^ Persismaugus panelė visiems galvas lenkia (svirtis) LTR(Sl). 2. prk. prispausti (balsą), priduslinti: Tuo tarpu iš vidaus Pimpienė persmaugtu balsu tratėjo: – Eik eik, kai pabūsi neėdęs, tada sugrįši! J.Paukš. 3. refl. NdŽ pralįsti; plg. persmaukti 2 (refl.): Ponia Jadvyga su vyru persismaugia pro minią LzP. \ smaugti; apsmaugti; įsmaugti; išsmaugti; nusmaugti; pasmaugti; parsmaugti; persmaugti; piesmaugti; prismaugti; susmaugti; užsmaugti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • persmaugti — pérsmaugti vksm. Tõ mẽto madà išrỹškina móters pečiùs ir pérsmaugia liemenį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsmaugti — 1 apsmaugti tr. Rtr 1. aptempti glaudžiai: Seniau gi nešiojo plačias rankoves, nebuvo apsmaugtos Pv. Ilgas, apsmaugtas aulas, valug kelių Klt. 2. įveikti, nugalėti: Didesnis apsmaugia tą mažesnį LKT241(Žml). 3. apmušti, apkulti: Aš jį apsmaugiau …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsmaugti — 1 išsmaugti tr. Rtr 1. L155 išžudyti smaugiant: Jeigu neatiduos [pinigų], tai jų visą šeimyną išsmaugsiąs LTsIV523. ^ Kaip eini pro tą gyvenimą – kaip išsmaugtì (niekas nesirodo) Rdn. ║ Ėr, Trg išžudyti, išpjauti, išgalabyti: Šitas budelis daug… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusmaugti — 1 nusmaugti tr. 1. SD1185, N, K, M, LL304, Š, Rtr, NdŽ, Skdt, Sd, Nv smaugiant nužudyti: Sagtis pasitaikė ant gerklės, truputį pasitempė ir nusmaugė Žem. Ans ateina veizėti, a nenusmaugė baidyklė aną (ps.) Rt. Atradus vaikelį nusmaugtą ir visą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsmaugti — 1 parsmaugti tr. prk. nuvarginti, užguiti: Aš tų darbų parsmaugtà Grl. smaugti; apsmaugti; įsmaugti; išsmaugti; nusmaugti; pasmaugti; parsmaugti; persmaugti; piesmaugti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasmaugti — 1 pasmaugti tr. 1. H173, Sut, N, K, M, LL262, Rtr, Š smaugiant nužudyti: Virve pasmaugsiu R343. Ar tu pasmaugamas nori, ko tu čia atejai J. Sako, nakčia jis vos vos nepasmaugęs kunigaikštienės V.Krėv. Smaugtinai pasmaugė žmogų Krž. Nebijojai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pergniaužti — tr. 1. perspausti: Išsirenka bulvę, pergniaužia ją rš. 2. pertempti: Dobilus beduodamas dideliais plekais kėliau, skubinau ir ranką pergniaužiau Rs. 3. pusiau per liemenį persmaugti (drabužį): Vienmulis – kurs nepergniaužtas, be liemens, lygus J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pergnybti — tr., pergnybti 1. gnybant perspausti: Tvėrė pargnybs dalgkotį, jei nepadėsi skardelės Šts. Da pergnybk šitą kleckelį – labai didelis Slm. 2. labai persmaugti (drabužius); per vidurį labai suplonėti, susiaurėti: Suknelė per liemenį pergnybta rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persmaugimas — sm. (1) 1. → 1 persmaugti 1: Nedarkydavo savo kūno visokiais persmaugimais Vd. 2. persmaugta, suplonėjusi vieta: Prancūziškųjų lęšių ankštys su persmaugimais tarp grūdų J.Krišč. smaugimas; įsmaugimas; išsmaugimas; nusmaugimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perspausti — tr. 1. N, K, I, L, Rtr, NdŽ, KŽ spaudžiant sulaužyti ar perdalyti, sutraiškyti: Ar parspausi riešutą tarp pirštų? J. Muno rankos stiprios – pirštais riešutą galiu parspausti Vkš. Žaltys visas puodynes apsiriesdamas parspaudęs Skr. Tas paemąs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”